Degeneratívne zmeny lakťa, hrudného a bedrového úseku chrbtice

ALAVISTM CELADRIN a ALAVISTM MSM + GLUKÓZAMÍN SULFÁT

 

Diagnóza: Degeneratívne zmeny lakťa, hrudného a bedrového úseku chrbtice. Dlhodobé ťažkosti s pohybom.

 

Charakteristika: pes, samec, nemecký boxer, 10 rokov

  

Popis prípadu: 

 

Pacient bol dovezený na kliniku kvôli dlhodobým pohybovým ťažkostiam. Majiteľ opisuje výskyt ťažkostí predovšetkým po odpočinku - ťažké vstávanie a odľahčovanie pravej hrudnej končatiny. Aj po niekoľkomesačnej medikácii analgetikami (meloxicam 0,1 mg / kg každý druhý deň) nedošlo k zlepšeniu.

 

Klinickým vyšetrením bol zistený výrazný opuch a bolestivosť pravého lakťového kĺbu spolu     so zníženým rozsahom pohybu. Ďalej bola zistená výrazná atrofia svaloviny pravej hrudnej končatiny a oboch panvových končatín. Neurologickým vyšetrením neboli zistené žiadne deficity. RTG vyšetrenie odhalilo pokročilé degeneratívne zmeny pravého lakťa, hrudného a bedrového úseku chrbtice.

 

Nádorová alebo infekčná príčina pohybových ťažkostí sa vyšetreniami (krvné testy vrátane sérologického vyšetrenia, vyšetrenie synoviálnej tekutiny) nepreukázala. Vzhľadom                         k optimálnej hmotnosti a prebiehajúcej medikácii, nasadené veterinárne prípravky ALAVISTMMSM + GLUKÓZAMÍN SULFÁT a ALAVISTMCELADRIN v odporúčanej dávke 1x denne.

 

Záver: Majitelia uvádzajú výrazné zlepšenie pohybu po 3-4 týždňoch od začiatku podávania. Vzhľadom k veku zvieraťa a stavu kĺbov sa odporúča doživotné podávanie. 

 

 

MVDr. František Svozil

Veterinárna klinika PAPRSEK 

Praha