• O nás

Kvalita je pre nás to najdôležitejšie!

Veterinárne prípravky ALAVIS™ sú vyrábané vo farmaceutickej kvalite za prísnej kontroly

počas celého procesu výroby iba zo surovín tej najvyššej akosti.

ALAVIS™ znamená preverenú kvalitu pre vášho zvieracieho maznáčika.

Majiteľom ochrannej známky ALAVIS™ je kanadská spoločnosť LightHouse International Inc.,

ktorá je divíziou farmaceutickej spoločnosti Pharma United Inc.

PNI - Canada

Subsidary of Pharmachem Laboratories Inc.

Pharma United Inc.

Logo Barnys

.

.

LightHouse International Inc.

Nova Coast Inc.

Huron on Line Inc.

Partners Canada Inc.

Veterinárne prípravky Alavis™

javorovy-list.png

Veterinárne prípravky ALAVIS™ sú vyvinuté na podporu zdravia zvierat a je u nich zaručená iba tá najvyššia kvalita.

Veterinárne prípravky ALAVIS™ sú v Českej republike v predaji už od roku 2003. Spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá a pri ich výrobe je všetko smerované k dosiahnutiu tej najvyššej kvality a účinnosti.

Prípravky značky ALAVIS™, to znamená:

  • Preverená kvalita
  • Vysoký obsah účinných látok
  • Overené zloženie pre maximálny účinok
  • Unikátne suroviny chránené patentom

Čo sú to veterinárne prípravky?

Veterinárne prípravky sú látky alebo kombinácia látok prezentované s tým, že majú liečebné alebo preventívne vlastnosti v prípade ochorenia zvierat.

Podľa zákona č. 378/2007 o liečivách a zákona 166/1999 Zb. o veterinárnej starostlivosti sa za veterinárne prípravky považujú hromadne vyrábané prípravky, ktoré sú určené pre zvieratá, najmä dietetické, vitamínové, minerálne a kozmetické prípravky, ktoré obsahujú látky alebo kombináciu látok, ktorú je možné použiť u zvierat či podať zvieratám, a to buď s cieľom obnovy, úpravy či ovplyvnenia fyziologických funkcií prostredníctvom farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku alebo s cieľom stanovenia lekárskej diagnózy.

Na výrobu veterinárnych prípravkov je možné použiť iba také látky, ktoré neovplyvňujú nepriaznivo akosť a bezpečnosť veterinárneho prípravku a ktoré zaistia, že veterinárny prípravok vykazuje účinok uvedený na jeho obale či v jeho návode na použitie.

Všetky veterinárne prípravky, ktoré môžu byť predávané na území Slovenskej republiky, musia byť schválené a registrované Ústavom pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv www.uskvbl.sk, ktorý zaisťuje, aby v Slovenskej republike boli registrované veterinárne liečivé prípravky, ktoré svojimi vlastnosťami zodpovedajú aktuálnym vedeckým požiadavkám na akosť, bezpečnosť a účinnosť, a zaisťuje dozor nad trhom s veterinárnymi liečivami.