Osteoartritída lakťového kĺbu psa

ALAVIS 5
.
Diagnóza: Osteoartritída lakťového kĺbu psa
 
Charakteristika: pes, samec, Sam, kríženec, 10 rokov 
 
Popis prídadu:
 
Sam pred rokom prekonal komplikovanú fraktúru ľavej ramennej kosti. Fraktúra zasahovala až do ľavého lakťového kĺbu a potrebovala neodkladné chirurgické ošetrenie. Liečba bola pomerne zdĺhavá a bohužiaľ sa nezaobišla bez niekoľkých pomerne závažných komplikácií. Sam sa ale zo všetkého dostal, zlomeninu sa podarilo úspešne zahojiť.
 
Majitelia si postupom času začali všímať, že pri dlhšom odpočinku alebo po väčšej záťaži na ľavú hrudnú končatinu začína krívať. Vyhľadali preto naše pracoviská, kde po ortopedickom vyšetrení (znížená pohyblivosť v ľavom lakti, bolestivosť pri pohmate, krepitácia - vŕzganie, praskanie pri ohybe a natiahnutí, hmatateľné osteofyty) bolo vyrieknuté podozrenie na pokročilú osteoartritídu ľavého lakťa, čo RTG vyšetrenie len potvrdilo.
 
Vzhľadom na vek pacienta a pokročilú osteoartritídu ľavého lakťového kĺbu sme po dohode s majiteľmi od ďalšej diagnostiky (CT vyšetrenie, artroskopia) ustúpili a dohodli sa na paliatívnej liečbe. Majitelia neboli príliš naklonení dlhodobému podávaniu liekov (NSAID), preto sme nasadili preparát od spoločnosti ALAVIS - ALAVISTM 5. Majitelia už po 10 dňoch od začiatku užívania hlásili, že Sam po odpočinku a pri väčšej záťaži oveľa menej kríva a je schopný prejsť oveľa dlhšie prechádzky. Je celkovo veselší a má oveľa väčšiu radosť zo života ako predtým.
 
Záver: Sam nás opäť navštívil po 6 mesiacoch za účelom vykonania kontrolného RTG vyšetrenia ľavého lakťa, či sa osteoartritída nezhoršuje. Stav na ľavom lakti prakticky totožný ako pri poslednej návšteve. Preto sme sa s majiteľmi dohodli, že pri dlhodobom podávaní ALAVISTM 5 už zostaneme. 
 
 
MVDr. Petr Bogumský
Veterinárna klinika CANIVET
Černošice u Prahy