• Stop týraniu zvierat

.

Boli ste svedkom týrania zvierat alebo viete o zvieratku, ktorého život je ohrozený?

Nahláste to nášmu Arnoldovi! Ten sa o to postará.

.

Arnold sídli v Nitre, ale rieši prípady po celom Slovensku. 

.

Vaše podnety môžete posielať na adresu:

info@alavis.fit

alebo odoslaním formuláru

Formulár

.

Za týranie zvieraťa sa považuje aj samotná propagácia týrania, vzájomné štvanie zvieraťa proti zvieraťu aj jeho opustenie s úmyslom zbaviť sa ho. 

V prípade, že majiteľ zvieraťa nespolupracuje, podá sa podnet na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) a prípadom sa ďalej zaoberá právnik.

.

Ak ste svedkom usmrtenia zvieraťa streľbou, či už políciou, poľovníkom, SBS, občanom s legálne či nelegálne držanou zbraňou, neváhajte a zavolajte na miesto činu políciu a žiadajte, aby bol prípad zdokumentovaný.

Zviera môže byť usmrtené iba veterinárom, s výnimkou napadnutia a ohrozenia človeka!

.

Telo mŕtveho zvieraťa je potrebné zaniesť k veterinárovi, ktorý vystaví potvrdenie o príčine smrti a o spôsobe zabitia. Projektil môže pomôcť usvedčiť páchateľa podľa nezameniteľných stôp.

Fotodokumentácia ja ako vždy veľmi vhodná.

Tento postup je dôležitý aj pri utýraní zvieraťa na smrť. 

Ak páchateľ nie je známy, podajte trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

.

Každý takýto prípad prosím oznámte na email:

info@alavis.fit

.

- opíšte prosím situáciu a okolnosti, za ktorých k týraniu zvieraťa dochádza,

- popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania (poranenia, známky podvýživy, poruchy správania, reťaz),

- ak máte možnosť zdokumentujte jeho stav (fotografie alebo video zranenia či viditeľného zanedbania, držania na reťazi),

- ak viete, uveďte prosím meno a adresu páchateľa – či už majiteľa zvieraťa, alebo dotknutej osoby,

- uveďte presne kedy a kde došlo alebo dochádza k týraniu,

- uveďte na seba kontakt – ak o to požiadate, vaše osobné údaje musia zostať utajené.

.

Ďakujeme.